ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU

Với sứ mệnh của mình, BTQ thấu hiểu những khó khăn của khách hàng và đánh giá cao tầm quan trọng trong kinh doanh . do đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu nhằm giúp khách hàng đơn giản hóa các khó khăn, nhanh chóng thực hiện được hợp đồng.

Dịch vụ bao gồm:

• Thay mặt khách hàng ký kết hợp đồng ngoại thương, thực hiện thanh toán quốc tế. Tư vấn, giới thiệu khách quốc tế, mặt hàng cho khách hàng trong trường hợp khách hàng đang tìm kiếm đối tác.
• Cùng khách hàng giải quyết khiếu nại đối với khách nước ngoài.
• Thu tiền phí ủy thác ở mức hợp lý tùy theo giá trị lô hàng.
• Tư vấn, cung cấp tài chính cho khách hàng trong việc thanh toán ( mức và thời hạn tùy theo uy tín của khách hàng.)